Friday, May 15, 2009

selamat hari guru

salam sejahtera, 16 mei menjelang lagi buat sekian kalinya. di sini ingin saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan terhadap seluruh yg terlibat dalam bidang perguruan. begitu besar jasa seorang guru terhadap bangsa, negara serta agama khususnya. tanpa guru maka tidak akan lahir lah golongan cendiakawan yang bijak pandai. saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah s.w.t yang mengutuskan contoh tauladan pendidik yang cemerlang iaitu Rasulullah s.a.w yang begitu gigih menyampaikan wahyu yang diturunkan. baginda juga adalah "ROLE MODEL" yang harus dicontohi oleh seorang pendidik dan juga pendakwah dalam membentuk ummah yang berkualiti serta menjamin kesejahteraan umat manusia sejagat.

No comments: